X
تبلیغات
microbiology.blogfa.com - مقدمات ژنتیک

microbiology.blogfa.com

پیرامون ریز موجودات ومولکول ها

مقدمات ژنتیک

میتوزقبل از معرفی علم ژنتیک لازم است مقدمه ای بر شناخت ماده ژنتیک،میوز ومیتوز داشته باشیم.

ژن،هر ژن قسمتی از مولکول DNA است که اطلاعات مربوط به یک صفت یااطلاعات مربوط به ساخت RNA را درخود ذخیره دارد.

در هر کرومزوم مولکول DNA می تواند هزاران ژن داشته باشد.

اندازه مولکول DNA کاملا به اندازه کرومزوم وابسته میباشد.مثلا بزرگترین DNA مربوط به کرومزوم شماره یک وکوچکترین DNA در کرومزوم های ۲۲،۲۱وکرومزومYاست.

تقسیم میتوز، منظور از تقسیم میتوز تقسیم هسته سلول است.

  تعداد سلولهای جانداران با تقسیم میتوز صورت می گیرد.

به طور کلی باید توجه داشت که طی تقسیم میتوز از هر سلول دو سلول بوجود می اید که تعداد کرومزوم ها در سلول های حاصل از تقسیم،همانند تعداد کر.مزوم ها در سلول مادر است.

میوز، میز نوعی تولید هسته سلول است که طی ان تعداد کرومزوم ها نصف شده و سلول های تخصص یافته ای را که مسیول تولید مثل هستند ( گامت و هاگ) بوجود می اورند.

طی تقسیم میوز از هر سلول چهار سلول بوجود می اید که نصف تعداد کرومزوم های مادر را داراست.

تقسیم میوز در اندام های جنسی گیاهان و جانوران  انجام می شود. در این اندام ها سلول های دیپلوییدی وجود دارند که با میوز در جانور گامت و در گیاهان هاگ را تولید می کنند. میوز از دو تقسیم متوالی هسته به نام میوز۱ و میوز۲ تشکیل شده است.

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1387ساعت 0:5  توسط ایوب پورفتحی  |